Cand.it.

Cand.it. er flerfaglige, erhvervsrettede kandidatuddannelser med fokus på digital udvikling og innovation.

Uddannelserne optager bachelorer fra forskellige uddannelser, og cand.it.er opnår derfor en individuel it-faglig profil i kombinationen mellem bachelorbaggrund og cand.it.-uddannelse.

Cand.it.-uddannelserne indeholder elementer af teknologi, design og organisation i forskelligt blandingsforhold, og de studerende lærer at sætte it i spil i forhold til udvikling af processer og produkter. De bliver i stand til at arbejde kreativt og innovativt med teknologiens muligheder, så de udnyttes til gavn for mennesker, virksomheder og samfund.

I 2017 udgjorde cand.it.erne lidt mere end 4 % af alle kandidater, der dimitterede fra de tre vestdanske universiteter.

Universiteterne i Vestdanmark udbyder i alt 14 cand.it.-uddannelser.

It-vests rolle i forhold til uddannelserne er at støtte universiteterne i deres arbejde med at udvikle, konsolidere og markedsføre cand.it.-uddannelserne. It-vests styregruppe godkender eventuelle nye udbud af cand.it.-uddannelser og sikrer, at uddannelserne har et it-fagligt indhold på højt niveau.

It-vest har i sin aktuelle strategi (2017-2021) et særligt fokus på sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på de vestdanske it-uddannelser og har som målsætning sammen med universiteterne at sikre, at cand.it.erne har en bedre beskæftigelse end gennemsnittet for andre universitetsuddannelser.

Læs om cand.it.-uddannelserne i Vestdanmark på www.cand-it-vest.dk.

Flerfaglig

En cand.it.-uddannelse er flerfaglig, fordi den kombinerer discipliner fra forskellige faglige traditioner – teknisk-videnskabelige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske. Dels via uddannelsens indhold, dels via de erfaringer og metoder, som de studerende kommer med fra deres forskellige bacheloruddannelser.

Erhvervsrettet

En cand.it.-uddannelse er erhvervsrettet, idet der bliver lagt vægt på, at det faglige indhold matcher de it-kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. De studerende arbejder under studiet både teoretisk, analytisk og metodisk med løsning af krævende informationsteknologiske opgaver – ofte i samarbejde med virksomheder. Mange studerende benytter sig af muligheden for et projektorienteret forløb i en virksomhed som en del af studiet.

Kandidatuddannelse

Cand.it. er en kandidatuddannelse, der varer 2 år. Du skal derfor være bachelor eller professionsbachelor fra en relevant uddannelse for at blive optaget. Den enkelte cand.it.-uddannelse optager bachelorer fra forskellige uddannelser. Undervisningen er ofte tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og projekt- og gruppearbejde. Som færdiguddannet får du titlen cand.it. (på engelsk Master of Science (MSc) in Information Technology) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse.

Cand.it. ved Syddansk Universitet

Cand.it. ved Aarhus Universitet