Intern It-vest-konference 2019

I anledning af 20-års jubilæet for It-vest-samarbejdet afholder vi en konference for de mange medarbejdere på de tre vestdanske universiteter, som ledelses-, forsknings-, udviklings- og undervisningsmæssigt eller administrativt er involveret i It-vest-aktiviteter.

Konferencen foregår tirsdag d. 20. august - onsdag 21. august 2019 på Scandic Bygholm Parkhotel i Horsens.

Konferencen har tre hovedtemaer, som alle er centrale i strategi for It-vest 2017-2021:

- cand.it.ers værdiskabelse på arbejdsmarkedet
- computationelle metoder i forskning og uddannelse
- diversitet og kønsbalance på de tekniske it-uddannelser

Der vil også være en festlig postersession, hvor fagmiljøerne præsenterer projekter/aktiviteter, der de seneste år har nydt støtte af It-vest-midler.

Sidst, men ikke mindst, vil der være en festmiddag, hvor vi fejrer It-vest-samarbejdets 20-års jubilæum og de flotte fælles resultater, der er opnået, specielt de mere end 4.000 dimittender, der i årenes løb er udklækket fra cand.it.- og masteruddannelser.


Program for konferencen (se detaljeret program her):

tirsdag 20. august
fra kl. 09.00 - 10.00: morgenkaffe og registrering
fra kl. 10.00 starter det officelle program:


onsdag 21. august til kl. 13.00

 • Morgenløb for de friske
 • Morgenmad
 • Parallelle sessioner
  • Cand.it.ers værdiskabelse – hvad kan vi bruge den indsigt til?
  • Computationelle metoder i forskning og uddannelse – de næste skridt
  • Diversitet på de tekniske it-uddannelser
 • Fælles opsamling og konferenceafslutning
 • Frokost
 • Slut kl. 13 (men mulighed for møder i diverse projektgrupper umiddelbart efter frokost)

Uddybning af programmet for konferencen:

Tid og sted
It-vest-konferencen foregår d. 20.-21. august på Scandic Bygholm Parkhotel i Horsens.

Oplægsholdere
Du kan læse mere om konferencens oplæg og om oplægsholderne

Fotografering og grafisk facilitering
Under konferencen vil Birgitte Kvist Laursen tage fotos, der efterfølgende kan anvendes på It-vests hjemmeside, og Mie Nørgaard vil stå for grafisk facilitering af oplevelserne på konferencen.

TILMELDING
Du skal tilmelde dig via dette link.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Cand.it.ers værdiskabelse

Seismonaut præsenterer resultatet af en storstilet undersøgelse, gennemført i foråret 2019, af cand.it.ers værdiskabelse. Siden starten i 1999 er der uddannet næsten 4.000 cand.it.er fra de tre vestdanske universiteter. Undersøgelsen omfatter såvel kvantitative som kvalitative analyser af dimittendernes kompetencer og virksomhedernes behov.

Dimittender og repræsentanter fra virksomheder bidrager med gode cases, fortællinger og erfaringer fra "den virkelige verden".

 • Fra Gotcha A/S i Aalborg: Digital konceptudvikler Kristian Nielsen, cand.it. i oplevelsesdesign, og adm. direktør & partner / CEO Rasmus Brostrøm
 • Fra Kolding Kommunes renovationsafdeling: Projektleder Carsten Hjort Petersen, cand.it. i webkommunikation
 • Fra Unik System Design A/S i Vejle: Scrum Master & forretningskonsulent Camilla Bækkelund Sørensen, cand.it. i it, kommunikation og organisation

På konferencen vil vi diskutere mulige tiltag ift. studerende, uddannelser og arbejdsmarkedet, f.eks. ift. det politiske SMV:Digital-initiativ.

Computationelle metoder i forskning og uddannelse

Computationelle metoder vinder hastigt frem inden for alle forskningsområder og så småt også inden for alle uddannelsesområder (ikke kun i it-uddannelser). Udviklingen belyses af bl.a. David Dreyer Lassen, professor på KU, leder af SODAS og formand for Danmarks Frie Forskningsfond; Kristoffer Laigaard Nielbo, lektor og leder af Center for Humanities Computing ved AU (tidligere medlem af ledelsen for SDU eScience Center) samt Joshua Charles Skewes, lektor og leder af afdelingen for lingvistik, kognitionsvidenskab og semiotik på AU og dermed hjemsted for den nyeste vestdanske cand.it.-uddannelse, cand.it. i Cognitive Science.

De vil alle give forskellige perspektiver på betydningen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Andrea Carugati fortæller om, hvordan han som Associate Dean arbejder med at udvikle undervisningen på Aarhus BSS inden for denne dagsorden. Endvidere påregner vi et par indlæg om hhv. TANT-Lab og CALDISS – to konkrete eksempler på computationelle aktiviteter/initiativer inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Endelig vil lederne af de tre Computational Thinking-centre ved hhv. SDU, AAU og AU, Nina Bonderup Dohn (CLCT), Sandra Burri Gram-Hansen (CCT) og Ole Sejer Iversen (CCTD) orientere om aktuelle aktiviteter i og planer for centrene.

Diversitet på de tekniske it-uddannelser

Cand.it.-uddannelserne i Vestdanmark rundede for nylig 50 % kvindelige studerende; men det er langt fra situationen på de tekniske it-uddannelser. Her er procentdelen et godt stykke under 20 % og flere steder etcifret. I hele den vestlige verden er det en udfordring at få en mere divers studenterpopulation på disse uddannelser, og herhjemme er der stort politisk fokus på at få flere kvinder ind i it-uddannelser og mere generelt STEM-uddannelser (se evt. indslag i DR1's 21 Søndag fra 12. maj 2019).

De tre vestdanske universiteter har for alvor taget udfordringen op i form af et fælles projekt. På konferencen kommer bl.a. ph.d. Silvia Förtsch fra Universität Bamberg i Tyskland og fortæller om deres succesfulde indsats, som sidste år udløste Informatics Europe's Minerva Informatics Equality Award.

I den parallelle session onsdag formiddag kommer Kim Dietrichsen fra Sportsmind og introducerer Growth Mindset og viser, hvordan man med udgangspunkt i Growth Mindset kan fremme tilegnelsen af svært tilgængeligt stof.

Postersession

En omfattende samling postere – vi forventer i størrelsesorden 20 – vil præsentere aktuelle og kommende It-vest-relaterede projekter på de vestdanske universiteter. Emnerne falder hovedsagligt i fire kategorier:

 • Cand.it. (kvalitet og relevans, employability, ...)
 • Computationelle metoder i forskning og uddannelse (kompetenceudvikling af forskere og undervisere)
 • Diversitet på de tekniske it-uddannelser (Bedre Match, it-camps, ...)
 • Masteruddannelser (MIT, MIL, MIDI, MIU)

Festmiddag
Tirsdag aften fejrer vi 20-års jubilæet med en dejlig festmiddag.


Parallelle sessioner onsdag den 21. august
På konferencens anden dag følger vi op på konferences tre temaer og drøfter mulige næste skridt.


Ekstra møder
Vi har reserveret nogle lokaler onsdag eftermiddag, hvis nogle har "ting, der skal ordnes", nu vi alligevel er samlet. Skriv til It-vest, hvis du ønsker at reservere et lokale (frist: 19. juni).