Universiteterne

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har alle stærke it-miljøer og uddanner tilsammen omkring halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Hertil kommer uddannelse af it-bachelorer og -diplomingeniører samt tilbud om efter- og videreuddannelse inden for it og digital innovation.

I regi af It-vest-samarbejdet udbyder universiteterne

 • cand.it.-uddannelser (2-årige kandidatuddannelser)
 • master i it
 • master i ikt og læring
 • master i digital innovation

Organisation

På hvert af de tre universiteter i It-vest-samarbejdet er etableret et It-vest-udvalg, der fastlægger lokale initiativer til udvikling af it-uddannelser og -forskning. Udvalgene består af repræsentanter for de fakulteter, der udbyder it-uddannelser, universitetets repræsentant i It-vests styregruppe samt It-vests direktør.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it.

I 2018 uddannede Syddansk Universitet i alt 180 it-bachelorer/-diplomingeniører og 160 it-kandidater – heraf 91 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Syddansk Universitet har aktuelt fokus på at fremme kvalitet og relevans af cand.it.-uddannelserne, at udvikle fagudbuddet på masteruddannelsen i it og eventuelt nye efteruddannelsestilbud, at udvikle og implementere undervisning i computational thinking og at arbejde med udvikling af informatik-didaktik.

It-vest-udvalget på Syddansk Universitet udgøres p.t. af:

 • Dekan Simon Møberg Torp, Det Humanistiske Fakultet
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Institutleder Marianne Wolff Lundholt, Institut for Design og Kommunikation
 • Studieleder Marianne Ankjær, Institut for Design og Kommunikation
 • Professor Jacob Buur, Institut for Design og Kommunikation
 • Institutleder Martin Svensson, Institut for Matematik og Datalogi

It-uddannelser på Syddansk Universitet

Bacheloruddannelser

 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation
 • Datalogi
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
 • International virksomhedskommunikation med engelsk, it og webkommunikation
 • Lærings- og oplevelsesteknologi
 • Robotteknologi
 • Software Engineering
 • Velfærdsteknologi 

Diplomingeniøruddannelse

 • Robotteknologi
 • Softwareteknologi

Kandidatuddannelser

 • Datalogi
 • IT Product Design (cand.it.)
 • Lærings- og oplevelsesteknologi
 • Robotteknologi
 • Software Engineering
 • Velfærdsteknologi
 • Webkommunikation (cand.it.)

Masteruddannelser

 • Master i it

www.sdu.dk

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i ikt og læring.

I 2018 uddannede Aalborg Universitet i alt 447 it-bachelorer/-diplomingeniører og 519 it-kandidater – heraf 223 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Aalborg Universitet har aktuelt fokus på at sikre sammenhæng mellem it-uddannelser og arbejdsmarked, at udvikle uddannelse og styrke forskning og kompetenceopbygning inden for digital innovation og computational thinking, at udvikle efteruddannelsestilbuddene inden for it og at uddanne flere kandidater - herunder kvindelige - fra de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

It-vest-udvalget på Aalborg Universitet udgøres p.t. af:

 • Prodekan for uddannelse Falk Heinrich, Humaniora
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Institutleder Jesper Kjeldskov, Institut for Datalogi
 • Studieleder Uffe Kjærulff, Institut for Datalogi
 • Institutleder Mikael Vetner, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Studieleder og viceinstitutleder Tom Nyvang, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Institutleder Anette Borchorst, Institut for Statskundskab
 • Studieleder Jan Holm Ingemann, Institut for Statskundskab
 • Institutleder Keld Thorgård, Institut for Kultur og Læring
 • Studieleder Robert Christian Thomsen, Institut for Kultur og Læring

It-uddannelser på Aalborg Universitet

Bacheloruddannelser

 • Applied Industrial Electronics
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Elektronik og it
 • Informationsteknologi
 • Innovation og digitalisering
 • Interaktionsdesign
 • Internetteknologier og computersystemer
 • Kommunikation og digitale medier
 • Kunst og Teknologi 
 • Medialogy
 • Produkt- og designpsykologi
 • Robotteknologi
 • Softwareingeniør
 • Sundhedsteknologi

Diplomingeniøruddannelse

 • Elektronik

Kandidatuddannelser

 • Computer Science (IT)
 • Control and Automation
 • Datalogi
 • Informationsarkitektur (cand.it.)
 • Information Studies / Informationsvidenskab (cand.it.)
 • Innovative Communication Technology and Entrepreneurship
 • Intelligent Reliable Systems
 • Interaktionsdesign
 • Interaktive digitale medier (cand.it.)
 • It-design og applikationsudvikling (cand.it.)
 • It-ledelse (cand.it.)
 • It, læring og organisatorisk omstilling (cand.it.)
 • Medialogy
 • Networks and Distributed Systems
 • Oplevelsesdesign (cand.it.)
 • Produkt- og designpsykologi
 • Robotics
 • Service Systems Design
 • Signal Processing and Acoustics
 • Softwareingeniør
 • Sundhedsteknologi
 • Vision, Graphics and Interactive Systems
 • Wireless Communication Systems

Masteruddannelser

 • Master i ikt og læring
 • Master i it

www.aau.dk

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i digital innovation.

I 2018 uddannede Aarhus Universitet i alt 336 it-bachelorer/-diplomingeniører og 338 it-kandidater – heraf 188 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Aarhus Universitet har aktuelt fokus på opbygning af det forskningsbaserede, tværfakultære Center for Computational Thinking and Design, på at sikre sammenhæng mellem it-uddannelser og arbejdsmarked, at udvikle nye it-faglige efteruddannelsestilbud og at uddanne flere kandidater - herunder kvindelige - fra de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

 

It-vest-udvalget på Aarhus Universitet udgøres p.t. af:

 • Prodekan for uddannelse Niels Overgaard Lehmann, Arts
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Institutleder Per Stounbjerg, Kommunikation og Kultur
 • Afdelingsleder Morten Breinbjerg, Digital Design og Informationsvidenskab
 • Afdelingsleder Joshua Skewes, Cognitive Science
 • Institutleder Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi
 • Lektor Henrik Bærbak Christensen, Institut for Datalogi
 • Institutleder Jacob Kjær Eskildsen, Institut for Virksomhedsledelse
 • Associate Dean Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse
 • Studieleder Sune Dueholm Müller, Institut for Virksomhedsledelse
 • Centerleder Arne Kjær, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

It-uddannelser på Aarhus Universitet

Bacheloruddannelser

 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Digital Design
 • Elektroteknologi
 • HA(it) – Erhvervsøkonomi og it
 • Informationsvidenskab
 • It-produktudvikling

Diplomingeniøruddannelser

 • Elektronik
 • IKT-ingeniør
 • Sundhedsteknologi

Kandidatuddannelser

 • Audiodesign (cand.it.)
 • Cognitive Science (cand.it.)
 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Digital Design (cand.it.)
 • Digitalt liv (cand.it.)
 • Elektroteknologi
 • Informationsvidenskab (cand.it.)
 • It, kommunikation og organisation (cand.it.)
 • It-produktudvikling
 • MSc in Information Management/cand.merc.it

Masteruddannelser

 • Master i digital innovation
 • Master i it

www.au.dk