Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter

Master i it nr. 300

Mere end 1500 it-professionelle fra private og offentlige virksomheder har indtil nu efteruddannet sig via fag fra masteruddannelsen i it, og 300 af dem har nu fuldført en hel uddannelse, så de får titlen Master i it. De tre vestdanske universiteter i It-vest-samarbejdet bidrager hver især til uddannelsen med deres spidskompetencer inden for it, og de studerende kan vælge fag på tværs af universiteterne.

Master i it nr. 300 er Jørn Winfred Rasmussen, selvstændig it-seniorkonsulent med base i Hobro.

”Uddannelsen har gjort, at jeg er blevet bedre til at argumentere, overskue og se nye sammenhænge inden for it-feltet. At sætte sig på skolebænken igen er lidt ligesom at få benzin på en motor, det har virkelig givet mig masser af fornyet energi og gå-på-mod”, fortæller Jørn Winfred Ramussen.

 

Læs hele nyheden