Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter

Nu kan du blive cand.it. i Herning

Aarhus Universitet udvider fra 2020 kapaciteten på den populære cand.it.-uddannelse i It, kommunikation og organisation, når uddannelsen fremover også udbydes i Herning.

Aarhus BSS står for uddannelsen, der siden 2003 har dimitteret omkring 800 kandidater i Aarhus. It, kommunikation og organisation er dermed den største af cand.it.-uddannelserne i It-vest-samarbejdet.

 

Læs om ITKO i Herning

Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse

Cand.it.erne kombinerer it og forretning og er derfor attraktive for både private og offentlige virksomheder. Det kan man læse om i en analyse af "Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse", som Seismonaut har gennemført for It-vest i anledning af 20-året for etablering af cand.it.-uddannelserne i 1999. Siden da, er der uddannet ca. 4000 cand.it.er fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet - mere end 60 % inden for de seneste fem år.
 

Læs mere om "Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse"

Eksklusiv Cand.it. Case Competition for 2. gang

Cand.it.-studerendes kompetencer og erhvervslivets aktuelle udfordringer mødes endnu en gang i en eksklusiv Cand.it. Case Competition arrangeret af It-vest og de tre vestdanske universiteter. Arrangementet blev gennemført med stor succes første gang i 2018. Nu er tilmeldingen åbnet til dette års arrangement, der holdes 8.-9. november på Syddansk Universitet i Kolding.

Årets temaer knytter sig til Verdensmål #4 om Kvalitetsuddannelse og Verdensmål #13 Klimaindsats. Temaerne præsenteres af CoC Playful Minds og GPV Group, og 80 studerende får chancen for at være med til at udvikle og præsentere løsningforslag til de aktuelle udfordringer.

 

Læs mere om Cand.it. Case Competition

It-vest-konference gav værdifuld inspiration

Cand.it.ers værdiskabelse på arbejdsmarkedet, computational thinking i forskning og uddannelse samt diversitet på de teknisk/naturvidenskabelige it-uddannelser var temaerne, da It-vest 20.-21. august samlede godt 100 ledere, forskere, undervisere og koordinatorer fra de tre vestdanske universiteter til konference.

De tre temaer er centrale i It-vests aktuelle strategi. Gennem videndeling og workshops gav konferencen særdeles værdifuld inspiration til det videre arbejde både på de enkelte universiteter og på tværs af afdelinger, fakulteter og universiteter i It-vest-samarbejdet.
 

Se oplæg, posters m.v. fra konferencen

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten