Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter


Computational thinking - podcast-serie sæson 2

I oktober og november 2020 udkommer sæson 2 af It-vests podcast-serie "Computational thinking - at tænke med maskiner".

I denne sæson handler det om undervisning, og vi sætter fokus på brugen af modeller i gymnasiet og folkeskolen. Vi besøger undervisere og forskere, og man kan høre om klimamodeller, NetLogo, programmering, sukkerplantager og meget mere.

Podcast-serien er produceret af den kendte radiojournalist Anders Høeg Nissen.

 

Følg med her: Computational thinking - at tænke med maskiner

It-ledelse og computational thinking

I en digitaliseret verden er digitale ledelseskompetencer nødvendige i alle virksomheder og offentlige organisationer. Computational thinking har hidtil navnlig været knyttet til undervisningssektoren, men hvad vil computational thinking, forstået som behovet for, at mange flere får evner til at være skabende og kreative med it, sige inden for it-ledelse, og hvilke kompetencer inden for it-området har ledere brug for i deres praksis – nu og i fremtiden?

Det vil et nyt forskningsprojekt søge at afdække. Bag projektet står professor Jeppe Agger Nielsen, Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og lektor Sune Dueholm Müller, Institut for virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, i samarbejde med It-vest.

Læs om It-ledelse og computational thinking - nu og i fremtiden

Ny masteruddannelse i informatikundervisning

Aarhus Universitet er nu klar med en masteruddannelse, der klæder gymnasielærere på til at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik. Uddannelsen er bygget op omkring det obligatoriske kernestof i faget og omfatter bl.a. emner som programmering, systemarkitektur, datastrukturer, Machine Learning og interaktionsdesign.

Uddannelsen, der har første ansøgningsfrist 1. juni 2020, udbydes i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Læs om masteruddannelsen i informatikundervisning

Virksomheder byder ny type it-folk velkommen

Det er 20 år siden, at cand.it.-uddannelserne blev oprettet, og de seneste år er uddannelserne for alvor blevet populære, så der uddannes rigtigt mange cand.it.er fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Heldigvis er de også populære hos virksomhederne. Som Hans Lynnerup, direktør for offentlige kunder hos CGI, siger:

–  I gamle dage ansatte vi bare nogen, der lignede os selv. Så det var et sats i sin tid, da vi ansatte de første. Vi vidste jo ikke, hvad de kunne. Men cand.it.erne har i den grad overrasket positivt. Den generiske måde at arbejde på kan finde direkte anvendelse hos os.

Læs vores artikel: Virksomheder byder ny type it-folk velkommen

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten