Sammen om computational thinking

It-vest har i sin aktuelle strategi et stærkt fokus på computational thinking forstået som kompetencer, der er relevante for alle fagområder og uddannelsestrin og sætter elever, studerende og færdiguddannede i stand til at mestre den digitale udvikling og innovation af deres fag.

Via samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er det It-vests mål at understøtte aktiviteter og initiativer, der rækker videre og længere end universiteterne kunne nå hver for sig.
 

Læs mere om It-vests aktiviteter

To nye medlemmer i It-vests styregruppe

Rådgiver og dr.techn. Jørgen Staunstrup og dekan Simon Møberg Torp træder ind i styregruppen for universitetssamarbejdet It-vest mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Jørgen Staunstrup er rådgiver med eget firma og beskæftiger sig blandt andet med Computational Thinking, der er det centrale omdrejningspunkt for It-vests aktuelle 5-årige strategi.

Simon Møberg Torp er dekan ved Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet og desuden campusdekan for SDU Kolding, hvor universitetets cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it har til huse. Begge aktiviteter hører til It-vest-styregruppens ansvarsområde.

 

Se hele nyheden

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? 

Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag.

 

Læs rapporten